<- Predošlá Slideshow: [-] 5 s. [+] Nasledujúca ->

Dakar 2013 – 1. etapa - Lima - Pisco

Foto: dakar.com (DPPI)
Dakar 2013 - 1. etapa - DDPI

Dakar 2013 - 1. etapa - DDPI

Nahrávam...