Sťahovaví vtáci, alebo „Ako dvaja švárni junáci po teplých slnka lúčoch zatúžili i nebáli sa všakovaké nástrahy psoty pre to podstúpiť“

Foto: Landal
Hotel Limba, Senj, Chorvátsko

Hotel Limba, Senj, Chorvátsko

Nahrávam...